Programy profilaktyczne

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy bezpłatnie programy profilaktyczne dla osób ubezpieczonych:

  • profilaktyka chorób układu krążenia (ChUK)

Co to jest za badanie ChUK?

Lekarz lub pielęgniarka przeprowadzi z Tobą wywiad i skieruje Cię na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia: ponownego badania za 5 lat.

  • profilaktyka raka szyjki-macicy (cytologia).